Zuidwal 2018

Dit jaar is er opnieuw een Zuidwalfeest georganiseerd. Dit feest zal plaatsvinden in Sporthal de Stormvogels. De minimum leeftijd bedraagt 18 jaar. Als deelnemend bedrijf ontvang je 12 gratis toegangsbewijzen voor het feest. Extra kaarten zijn te koop bij de van Halteren Watersport op de Westdijk in Spakenburg voor € 5,00 per stuk.

Het inschrijfgeld bedraagt € 1350,– ex BTW. Het bedrag wordt verlaagd naar € 1150,– ex BTW indien er geen gebruik wordt gemaakt van een catering pakket. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de wedstrijden zal een percentage van 50% van het inschrijfgeld in rekening worden gebracht.

Om er met zijn allen een mooie dag van te maken (en dit in de toekomst zo te houden!) zijn er een aantal zaken waar op gelet dient te worden, zie de punten hier onder. Bij inschrijving dien je hier akkoord voor te geven:

1) Er zijn maximaal 12 deelnemers per boot toegestaan.
2) De botterhuur is tot uiterlijk 18:00.
3) Indien je na 18:00 graag op de botter wilt blijven zitten, overleg dit dan met de schipper, hier kunnen kosten aan verbonden zijn (75€ per uur)
4) Het is niet toegestaan om na afloop van de wedstrijd, wanneer de botter in de haven ligt, een geluidsinstallatie op de botter te gebruiken. De muziek zal die middag centraal door de organisatie worden verzorgd.
5) Uw inschrijving is pas geldig na betaling van de factuur.
6) Indien er meer inschrijvingen dan botters zijn zal er op volgorde van aanmelding worden ingedeeld.
7) Deelname is geheel voor eigen risico!
8) Luister naar de schipper en zijn bemanning en volg ten alle tijde hun instructies op.
9) Er wordt gevaren op historische schepen die door de bemanning met zorg worden onderhouden, houd hier rekening mee tijdens de gehele dag.
10) Geniet en maak er een mooie gezellige dag van!

We willen je verzoeken om deze regels ook te delen met de gasten die je uitnodigt.

Heb je nog vragen, opmerkingen of andere zaken? Bel of mail ons gerust: info@zuidwalwedstrijden.nl / 06-10404081.

Met vriendelijke groet,

De Zuidwal Organisatie,

Henk, Chris, Evert, Arjan, Sjoerd en Arend